"Panie, ja teraz ślepy, na to oko prawie nie widzę, a na to drugie proszę pana o! Tylko kontur taki ciemny pana widzę. Panie mnie już zostało tylko siedzieć w domu i czekać proszę pana. "
Name:

Komentarze: